Kde je umiestnené relé čerpadla sekundárneho vzduchu

Čerpadlo sekundárneho vzduchu sa zapne na niekoľko sekúnd a potom sa vypne. Odpoveď 1: Dobré popoludnie, je nastavený kód pre systém? Ak tu ...

Systém vstrekovania sekundárneho vzduchu

Potrebujem vedieť, kde je systém vstrekovania sekundárneho vzduchu? Prosím. Odpoveď 1: Systém vstrekovania sekundárneho vzduchu je umiestnený pod autom na ...