Test zaťaženia batérie

Ako otestovať automobilovú batériu bez vybavenia