Príznaky úniku tesnenia predného kľukového hriadeľa

Príznaky úniku tesnenia predného kľukového hriadeľa automobilového motora