Príznaky nesprávneho snímača kľukového hriadeľa

Príznaky zlého senzora kľukového hriadeľa automobilového motora