Motor sa zastaví počas jazdy

Ako opraviť zastavenie automobilového motora počas jazdy