Príznaky nesprávnej spojky ventilátora

Príznaky spojky ventilátora nesprávneho automobilového motora