2002 diferenciálu Chevy Silverado

Hľadám opravu svojho diferenciálu a vidím vypúšťaciu zátku, ale kde je plniaca zátka? Odpoveď 1: Ahoj, bez presného typu rozdielu v ...

Veľkosť plniacej zátky prevodovky

Zaujíma ma veľkosť plniacej a vypúšťacej zátky prevodovky. Chcem sa ubezpečiť, že mám metriku, ak je to potrebné urobiť s nimi. Výplň ...