Pri plnení nádrže uniká plyn

Všimol som si, že keď naberiem benzín, z môjho auta uniká benzín, až keď doňho dám benzín. Drží plyn prečo a čo je na ňom zlé a koľko to bude stáť? Odpoveď 1: ...

Pach plynu

Moje auto chvíľu trvá, kým sa naštartuje, a potom, čo bude chvíľu zapnuté, akoby po jazde, bolo z neho cítiť zápach plynu. Môžeš prosím ...

2005 únik plynu Dodge Caravan

Mám obytný príves z roku 2005, ktorý má únik plynu, a tiež vidím, že pochádza z benzínového čerpadla v mieste, kde sa plynové palivové potrubie pripája k palivu ...

Malý únik paliva vychádzajúci spoza bočných dverí vodiča

Sledoval som palivové potrubie a čo som zistil je, že únik prichádza zhora nad palivové potrubie, takmer akoby to nejako vychádzalo z rámu ...