2008 Ford Focus - trasenie / drsné cítenie

Práve som dostal Ford Focus z roku 2008 od svojho ocina a chcem dostať stovku. Zdá sa, že motor chveje, vnútri je dosť veľa vibrácií ...

Kovový šum

Hluk brúsneho kovu, keď mierne stlačím plyn? Aké sú možnosti príčin? Keď som v parku a prvýkrát klepnem ...

2003 Audi A4 Shake počas akcelerácie

Ahoj ... 03 Audi A4 V6 3,0 44 000 míľ Keď začnem akcelerovať, auto začne znateľne vibrovať okolo 20 míľ / h. Postupne sa stáva viac ...