Ako zaradiť prevodové stupne po zaradení správneho prevodového stupňa CAM z roku 1993 toyota Camry V6

Keď zarovnám body rotora č. 6, zložte kryt ventilu z bodu na prevodoch. Odpoveď 1: Ako sa to stalo oneskorené? pretrhol sa pás ?. Odpoveď 2: toto je ...