Podržte blikajúce svetlo

Kontrolka pridržania bliká, potom prestane fungovať klimatizácia. Ak odpojíme batériu na niekoľko minút, znova pripojíme všetko resetované a ...

Podržte blikajúce svetlo

Blikajúce tlačidlo pridržania a ukazovateľ teploty nefunguje. Toto všetko sa stalo súčasne. Odpoveď 1: Znie to, akoby sa snímač chladiacej kvapaliny skratoval ...