Ako vymeniť motor na reguláciu voľnobehu

Ako vymeniť motor na reguláciu voľnobežného vzduchu v automobilovom motore