Servis regulačného ventilu voľnobehu

Ako vykonávať údržbu regulačného ventilu voľnobehu vzduchu v automobilovom motore