2006 výfukový systém Ford Taurus

Celý výfukový systém mi spadol zo spodnej časti auta. napríklad výfukové potrubie, tlmené celé potrubie, ktoré prechádza celou dĺžkou dolu autom. ako ...