Čo môže spôsobiť malú kaluž oleja na pieste (studený motor)?

Vozidlo vlastníte menej ako rok, takže viete len málo o histórii. Funguje veľmi dobre, s výnimkou nadmernej spotreby oleja približne 1 qt300 míľ. ...