Rachot motora, ktorý sa zvyšuje so zrýchlením

Premiérovo som vzal moje oprávnené vozidlo uvedené vyššie v8, aby som mal upevnený chladič, a keď som dostal auto späť, malo mimoriadne hlasný rachocivý zvuk ...