Zapne sa prenos teploty

Prehrieva sa a teplota prevodovky sa zvyšuje. môže to byť prevodovka? Odpoveď 1: Ahoj, bohužiaľ, toto je s najväčšou pravdepodobnosťou ...

Nesprávne svetlo teploty horúcej chladiacej kvapaliny

Dobre, tak som dnes dostal preukaz a auto. Ani nie päť minút po ceste domov sa rozsvietilo svetlo teploty horúcej chladiacej kvapaliny. Tak som sa zastavil ...